كل عناوين نوشته هاي دكتركورش هدايت رسا

دكتركورش هدايت رسا
[ شناسنامه ]
تعزيه قبول ...... چهارشنبه 90/9/16
اى که خم شد ز غمِ مرگِ برادر کمرت ...... چهارشنبه 90/9/16
دکتر کورش هدايت رسا فرزند برومند پايتخت فرهنگي جهان اسلام ...... شنبه 88/8/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها